PRINCIPLES OF MICROECONOMICS

 

MPA Thao Pham

Thaopp@ftu.edu.vn

 

I. COURSE MATERIALS

  1. “Kinh tế học Vi mô”, 2016, TS Nguyễn Thị Tường Anh chủ biên, NXB Lao động

  2. “Câu hỏi và bài tập Kinh tế học Vi mô”, 2018, PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh, NXB Lao động

  3. Core economics: https://www.core-econ.org/

  4. ​Đề cương Kinh tế vi mô

 

II. ASSESSMENT

 

III. READING LIST: 

1.Week 1: Giới thiệu chung

 

2. Week 2,3: Cung cầu

 

3. Week 4,5 : Hệ số co giãn

   

4. Week 6,7 : Lý thuyết hành vi người tiêu dùng

 

5. Week 8 - Giữa kỳ đối với lớp KTE201.11

6. Week 9,10: Lý thuyết người sản xuất

   

 7. Week 11,12,13: Cấu trúc thị trường

8. Week 13: Thị trường lao động

   

9. Week 15: Thất bại thị trường

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now