Updated: Jan 11

2020 was a wonderful year. Few doors closed and many doors open. I want to wrap the year with the best things I done and lesson I learnt in this year.


  1. Get on Tedx event

This was not the first time I spoke to large audience on stage. Yet this is THE time I realize my purpose in life. One mission after the talk: lose weigh and get better at rhetorical skills.2. Attend VSS and won first prize as a team


I took the gut to skip classes attending the 8th Vietnam Summer Science school. I learnt the important of trying to be constant micro winner (to be the macro one day). To take my career seriously if I want to get it far. Attend more conferences.

3. Best book of the year helped opening my perspectives on the use of economics in education. I finally decide on what I want to focus in my studies: educational policy.

4. Best blog post in 2020. I know people out there still craved for long and well researched content.

5. Last movie I watch in 2020 and a very meaningful one. Don't marginalize minorities. Stay ahead of the game by keeping updated or else you will be obsolete.Hope your 2020 was full of venture.


See you in 2021!

43 views1 comment

Updated: Dec 3, 2020

2020, I decided to expose to anything. Learn as much, share as much. TEDx came to me by the students I taught last year. That is the time I know my stuffs touched few soul. This post dedicated to the experience I had. Hope you find it somewhat entertaining.

I am a fan of one speech one message. I kept that tradition in Tedx event this year. With the vast audience did not learn economics before, I dedicated my talks to the three assumptions of an economic agent. Something that first year student will learn in their first day at school. An economic agent is someone who:

  1. Self interested

  2. Rational

  3. Perfect information

With an ultimate goal of utility maximization. In economics, Utility maximization equals to asset maximization. When I was a student, I never questioned those assumptions. I was taught that I should be rational. I should think for myself upfront. There is a saying: who lives selfishly lives longer.


Those assumptions created a society where: consumers want cheap to get more; and producers produce more with cheap material, low attention to environment and workers. The world we live in will create the world we do not want our children to see.


It is time for us to change ourselves. Utility maximization should to align with asset accumulation anymore, simply because:


An attitude to life which seeks fulfilment in the single-minded pursuit of wealth - in short, materialism - does not fit into this world, because it contains within itself no limiting principle, while the environment in which it is placed is strictly limited

E.F. Schumacher

Here is the full speech for you.
In 2017, I came back to Vietnam with enthusiasm. I know I will find my passion. Looking back my old photo in the last Tedx in 2017, I realised have grown so much as a woman. Similar outfit: simple tee and wild pants but the mind is clearer. I have to thanks the education I recieve to get me on this stage. One on this moment I know the journey has just began and I have to evolve to the next talk.

Thank you 2020!


213 views1 comment

Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của Warren Buffett khẳng định triết lý đầu tư giá trị của Buffett được thừa hưởng từ Benjamin Graham. Cụm từ lặp đi lặp lại trong cuốn sách là "công ty ngoại hạng có lợi thế cạnh tranh bền vững". Vậy thế nào gọi là công ty ngoại hạng bền vững?

  • Thứ nhất, doanh nghiệp cung cấp một sản phẩm độc đáo, duy nhất. Thứ hai, họ là những người có thể mua nguyên liệu đầu vào với chi phí thấp. Thứ ba, họ là nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ công chúng luôn có nhu cầu. Tại Mỹ: Đó là Coca-cola, Pepsi, Wrigley, Hershey, Budweiser, P&G, v.v Các doanh nghiệp ở Việt Nam ta có thể nghĩ tới như: Sabeco, Masan, Vinamilk, v.v.

  • Lợi nhuận gộp/ doanh thu đối với các doanh nghiệp hạng A thường cao và ổn định so với các doanh nghiệp không có lợi thế cạnh tranh. Cụ thể đối với các doanh nghiệp như Cocacola là 60%, Moody's là 73%, kẹo cao su Wrigley là 51%. Một quy luật chung là các doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận gộp là 40% hoặc cao hơn có xu hướng sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững.

Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp có lợi nhuận gộp trên doanh thu cao (tính theo báo cáo năm 2019) bao gồm Vinamilk (46%), Cảng hàng không Việt Nam ACV (50,8%), Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú - APC (67%), Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (64,48%). Có thể nói, đây là các doanh nghiệp độc quyền như NCT, APC, ACV, v.v hoặc dẫn đầu thị trường như VNM. Họ có thể tiếp cận chi phí đầu vào rẻ và doanh thu ổn định qua thời gian, thoả mãn điều kiện này từ Buffett.

  • Chi phí bán hàng/lợi nhuận gộp có thấp hoặc cao tuỳ ngành sản phẩm nhưng luôn cần "nhất quán". Dao động lớn trong chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp so với lợi nhuận gộp thể hiện doanh nghiệp không có lợi thế cạnh tranh và chịu ảnh hưởng cạnh tranh khắc nghiệt từ đối thủ. Chi phí bán hàng lý tưởng nhất rơi vào dưới 30% tuy nhiên chi phí của các công ty có lợi thế cạnh tranh có thể rơi vào mức 30 - 80% đối với ngành có mức độ cạnh tranh lớn.

Trong năm 2019, VNM chi gần 48,89% lợi nhuận gộp cho chi phí bán hàng, con số này với NTC là 1,45%, và APC là 7,5%. Hay một doanh nghiệp bluechip ở Việt nam Công ty thế giới di động MWG phải chi gần 63% lợi nhuận gộp cho bán hàng. Như vậy, xét về lợi thế cạnh tranh, APC và NTC đang có phần trội hơn do các doanh nghiệp đang nằm trong thế độc quyền.

  • Chi phí nghiên cứu và phát triển càng nhỏ càng tốt. Việc phát triển sản phẩm mới đi kèm với các chi phí tái thiết kế và cập nhật các chương trình bán hàng của mình. Các công ty phải chi nhiều tiền cho nghiên cứu và phát triển sẽ luôn đặt ưu thế kinh tế lâu dài của công ty vào rủi ro, nghĩa là các ưu thế kinh tế đó không phải lợi thế chắc chắn. (Có lẽ đó là lý do tại sao Warren không đầu tư vào công ty công nghệ?)

  • Một công ty có lợi nhuận thuần bằng hoặc lớn hơn 20% tổng doanh thu có nhiều khả năng công ty đang hưởng lợi từ cạnh tranh dài hạn. Nếu lợi nhuận thuần một công ty dưới 10% tổng doanh thu thì doanh nghiệp kinh doanh trong ngành cạnh tranh cao, không có tính cạnh tranh bền vững. Trường hợp ngoại lệ áp dụng cho các ngân hàng và công ty tài chính do các doanh nghiệp có thể chấp nhận rủi ro để phát triển.

Quay lại một số doanh nghiệp hiện tại đang nóng trên thị trường, theo báo cáo tài chính năm 2019 của công ty, VNM có tỷ lệ lợi nhuận thuần/doanh thu là 21%, MWG là 4,8%, APC là 48,9%, và ACV là 53,92%.

  • Cổ phiếu quỹ một con số yêu thích của Warren vì nó thể hiện doanh nghiệp có đủ tiền mặt để mua lại cổ phiếu quỹ. Ngoài ra, việc thu lại cổ phiếu lưu hành trên thị trường có thể làm tăng giá cổ phiếu nắm giữ của các nhà đầu tư.

Các phần sau của cuốn sách lặp lại quan điểm tối thiểu chi phí và tối đa hoá lợi nhuận của Buffett trên bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Không có gì mới ở những trang sau cuốn sách. Nếu nói đây là một cuốn sách hay cho nhà đầu tư thì không. Nhưng nếu cuốn sách này vào tài liệu tham khảo cho môn nguyên lý kế toán thì yes, absolutely yes. Vì đâu phải ai học nguyên lý kế toán với mong muốn trở thành kế toán hay kiểm toán viên? Đã đến lúc giảng viên đi tìm ứng dụng gần gũi hơn cho môn học của mình.
41 views1 comment
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now